Ing. Mgr. Martin Pelnář

správce technicko-hospodářského provozu

Vzdělání, profesní životopis

  • 1985 – 1988 Gymnázium Šumperk
  • 1988 – 1992 Vojenská akademie Bratislava
  • 1992 – 1994 Železniční mostní prapor v Zábřehu na Moravě, důstojník              štábu
  • 1994 – 1995 ředitel soukromé bezpečnostní agentury ADINA Šumperk
  • 1995 – 1996 Vězeňská služba ČR, Věznice Mírov – sociální pracovník
  • 1996 – doposud Nemocnice Šumperk a.s.
  • 2010 – 2012 doplnění studia, absolvent České zemědělské univerzity                v Praze, provozně-ekonomické fakulty
  • Laický člen Řádu německých rytířů, příslušník Aktivních záloh AČR