RNDr. Marta Hrbková

vedoucí centrální laboratoře

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, obor analytická chemie
 • Znalost jazyků: angličtina, ruština

Atestace

 • 1990 - Atestace v oboru vyšetřovací metody v klinické biochemii

Stáže, kurzy

 • Od roku 1986 kurzy IPVZ Praha v rámci celoživotního vzdělávání, stáže v klinických laboratořích pražských fakultních nemocnic
 • Certifikát celoživotního vzdělávání od MZ ČR
 • Pravidelná účast na odborných celostátních konferencích a odborných akcích v ČR i zahraničí

Profesní životopis

 • 1985 - 1997  OKBH nemocnice Šternberk, v letech 1991-1997 přednosta OKBH
 • 1997 - 1998  OKBH nemocnice Vlašim, přednosta OKBH
 • 1998 - 2012  AeskuLab a.s. Praha, nestátní zdravotnická laboratoř
 • 2002 - 2010  vedoucí laboratoře na poliklinice Barrandov
 • 2010 jmenována zástupcem ředitele biochemické a hematologické laboratoře, pracoviště Evropská 33b, Praha 6
 • 2012 - 2015  Klinická laboratoř Psychiatrická léčebna Šternberk, vedoucí oddělení
 • 2017 - dosud Centrální laboratoř Nemocnice Šumperk, jmenována do funkce vedoucí CL

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Publikace

 • Spoluautor/autor – články v odborném časopise Klinická biochemie a metabolismus

Odborná činnost

 • Přednášky na kongresech a seminářích
 • 1999 - 2001 spolupráce s firmou Sevafarma a.s., Korunní 108, Praha 10 - Dohoda o provedení práce s vymezeným pracovním úkolem: Testování a odborná kontrola kvality jednotlivých šarží Q-antisér, písemné vyhodnocení výsledků ve formě aplikačních listů pro analyzátory Hitachi 707 a 912.