MUDr. Vladimír Štěpán

primář chirurgického oddělení

Vzdělání

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc (1983)

Atestace

 • 1986 - Atestace z chirurgie I. stupně
 • 1992 - Atestace z chirurgie II. stupně

Stáže, kurzy, atd.

 • 1991 - dvouměsíční stáž cévní chirurgie, chirurgická klinika Brno
 • 1991 - tříměsíční stáž cévní chirurgie, chirurgická klinika Brno

Profesní životopis

 • 1983 - 1993 lékař chirurgického oddělení Nemocnice Šumperk
 • 1993 - 2005 soukromá praxe
 • 2005 - dosud primář chirurgického oddělení Nemocnice Šumperk

Členství v odborných společnostech

 • Česká chirurgická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Přehled vzdělávacích akcí

 • 17. - 18. 9. 2007 - Minimally Invasive Operating  Techniques  in  Colorectal  Surgery (Curriculum III)  European Surgcal Institute  in  Hamburg - Germany
 • 12. - 13. 4. 2007 - Colorectal  Masterclass – Course at IRCAD Center, Strasbourg - France
 • 6. 12. 2006 - Kurz pokročilé laparoskopie - NsP Nový Jičín
 • 27. - 28. 6. 2006 - Kurz na téma gastroesofageální reflexní nemoc jícnu - I. chirurgická klinika FN Olomouc
 • 8. 6. 2006 - Advanced Course on  Laparoscopic Surgery - Onkologické centrum J. G. Mendela Nový Jičín
 • 19. - 21. 10. 2005 - Advanced Course on Laparoscopic Surgery – Nemocnice Podlesí a.s.
 • 7.6.2005 - Kurz na téma laparoskopické fundoplikace  I. chirurgická klinika FN Olomouc

Symposia a konference

 • 11. - 12. 10. 2007 - Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz - Ostrava
 • 26. - 27. 4. 2007 - 9 th International Czech-Polish-Slovak Symposium on Videosurgery Praha
 • 3. 10. 2006 - Akreditace - cesta ke kvalitní a bezpečné nemoci - Nemocnice Prostějov
 • 22. 9. 2006 - XXI. Petřivalského-Rapantův den Olomouc - LF UP a FN Olomouc
 • 7. 4. 2006 - Multidisciplinární ošetření nemocného s krvácením do GIT - Loket nad Ohří
 • 23. - 24. 6. 2005 - II. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu - Plzeň
 • 8. 4. 2005 - Pokročilý kolorektální karcinom - Loket  nad Ohří

Přednášky

 • Náhlé příhody břišní I. a II.
 • Laparoskopické řešení Ing. Kýl
 • Moderní přístupy v řešení kolorektálního karcinomu