O nemocnici

Zpět
Gynekologicko-porodnické ambulance
IVF
Gynekologická ambulance - pracoviště Zábřeh na Moravě
Nadstandardní služby
Ambulance COP – centrum onkologické prevence
Andrologická poradna
Gynekologická ambulance
Porodnická příjmová ambulance
Psychiatrická ambulance
Psychologická ambulance
Genetická ambulance
Ambulance bolesti
Ambulance plastické chirurgie
Anesteziologická ambulance
Centrum pro závislé na tabáku
Dětské ambulance
Ambulance rizikových dětí
Dětská ambulance – příjmová
Endokrinologie
Laktační poradna
Odborná dětská ambulance - alergologická
Odborná dětská ambulance - kardiologická
Odborná dětská ambulance - nefrologická
Diabetologická ambulance
Endoskopické pracoviště gastroenterologického oddělení
Gastroenterologická ambulance
Hematologická ambulance
Chirurgická ambulance
Interní ambulance
Cévní ambulance
Interní ambulance
Interní konziliární ambulance
Interní příjmová ambulance (příjem k hospitalizaci)
Kardiologická ambulance
Kožní ambulance
Dermatochirurgický sálek
Lymfodrenáž, UVA zářič
Névová poradna ("pigmentová znaménka")
Venerologická ambulance
Všeobecná kožní ambulance
Neurologické ambulance
Laboratoř elektroencefalografie (EEG)
Laboratoř elektromyografie (EMG)
Laboratoř evokovaných potenciálů (EP)
Neurologická ambulance (příjmová)
Nutriční ambulance
Oční ambulance
Diabetologická oční ambulance
Glaukomová ambulance (vyšetření zeleného zákalu)
Makulární poradna
Poradna pro slabozraké
Všeobecná oční ambulance
Onkologická ambulance
ORL ambulance (ušní, nosní, krční)
Ortopedické ambulance
Ortopedická ambulance - pracoviště Olomouc
Ortopedická ambulance II.
Ortopedická ambulance I.
Ortopedická příjmová ambulance
Ortopedický zákrokový sálek
Sono (ultrazvuk) kyčlí u dětí
Plicní (TRN) ambulance
Centrum pro závislé na tabáku
Dispenzární ambulance (pravidelná péče o chronicky nemocné s plicními nemocemi)
Plicní kalmetizační ambulance (Mantoux testy a očkování proti tuberkulóze)
Plicní specializovaná ambulance (bronchoskopie aj.)
Proktologická ambulance
Protetická ambulance
RDG ambulance
Mamografické pracoviště
RDG ambulance (RTG, CT, ultrazvuk)
Rehabilitace
Revmatologická ambulance
Urologické ambulance
Cystoskopický sálek
Urodynamická ambulance
Urologická ambulance
Urologická ambulance – pracoviště Zábřeh na Moravě

O nemocnici

 

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast až 200 tisíc obyvatel. Vysoce specializovanou péči zajišťuje zejména spektrem náročných operativních výkonů (např. náhrady kyčelního, kolenního kloubu aj.). Jednotlivá pracoviště sledují nejnovější trendy v diagnostice i léčbě a jsou vybavena moderními přístroji. V nemocnici jsou prováděny implantace kardiostimulátorů, vyšetření pomocí OCT, ERCP. Specializovanou intermediární perinatologickou péči zabezpečuje dětské a novorozenecké oddělení. Na základě osvědčení MZ ČR je nemocnice od roku 2003 zapojena do programu mamografického screeningu.
V oblasti kvality a bezpečí poskytované péče je držitelem akreditačního certifikátu Spojené akreditační komise ČR či titulu Baby Friendly Hospital. Od roku 2004 je zapojena do projektu Světové zdravotnické organizace, který sdružuje mezinárodní síť Nemocnic podporujících zdraví.
Nemocnice je držitelem akreditace pro specializační vzdělávání lékařů v oborech: nefrologie, oftalmologie, dermatovenerologie, ortopedie, vnitřní lékařství, klinická biochemie, neurologie, anesteziologie a resuscitace, gynekologie a porodnictví, radiologie a zobrazovací metody, chirurgie, patologická anatomie a dětské lékařství.
Dále získala akreditacie pro praktickou výuku v bakalářských oborech porodní asistence a fyzioterapeut, jakož i pověření k provádění akreditovaného kvalifikačního kurzu „všeobecný sanitář“ a „řidič dopravy nemocných a raněných“.
Nemocnice Šumperk byla organizačním výborem konference Kvalita zdravotní péče a akreditace vyhodnoceno jako vítěz projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2016“.