Oddělení

Akreditace pro specializační vzdělávání lékařů

Akreditace pro specializační vzdělávání lékařů

Očnímu oddělení Nemocnice Šumperk byla z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví udělena akreditace v oboru oftalmologie. Znamená to, že se bude podílet na vzdělávání lékařů, jejich přípravě k atestaci a současně je tento certifikát také značkou kvality a důležitou informací pro pacienty, že se léčí na oddělení, které splňuje náročná kritéria kvality. Komise přitom hodnotí celkovou úroveň oddělení, spektrum výkonů, počty pacientů v jednotlivých segmentech péče, personální i přístrojové vybavení a přednáškovou činnost. Pro oční oddělení je tento certifikát, který byl udělen na 7 let, výzvou k dalšímu zlepšování své práce.